Hội Chữ Thập đỏ Tỉnh Bến Tre - Số: 27-29 Lê Lợi, P1, Tp Bến Tre, Tỉnh Bến Tre - ĐT: (0275) 3822.402  Email: bentre_redcross@yahoo.com