Tin tức Tin hoạt động
Hội Chữ thập đỏ thành phố Bến Tre cấp vốn cho hộ nghèo làm kinh tế từ Dự án “Ngân hàng bò”
22/10/2020 2 Xem

Nhằm giúp kinh tế các hộ nghèo, hộ khó khăn, người khuyết tật cải thiện cuộc sống, giúp vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bến Tre phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nhơn Thạnh đã cấp vốn cho hộ ông Bùi Văn Quốc Em địa chỉ ấp 2B, xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre số tiền 10.000.000 đồng để buôn bán, từ nguồn vốn Dự án “Ngân hàng bò”. Hình thức trợ vốn không lãi và trong thời hạn 01 năm phải hoàn trả vốn để tiếp tục cấp cho hộ khác.

Covid-19
Đại hội thi đua yêu nước