Tin tức Địa chỉ nhân đạo
Trợ giúp một hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật
16/06/2021 4 Xem

Về ấp Thập Tự, xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre không ai là không biết về hoàn cảnh vô cùng cũng xót xa của gia đình của ông Nguyễn Văn Ni sinh năm 1968, có vợ đang bệnh nặng, hoàn cảnh rất khó khăn.

Covid-19
Phong trao tết
Mỗi tổ chức