Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro về lĩnh vực sức khỏe ở xã Sơn Đông [24-10-2010]

    Ban chăm sóc sức khỏe Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phân bổ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre Dự án về chăm sóc sức khỏe thực hiện ở xã Phú Nhuận và xã Sơn Đông (Thành phố Bến Tre).

    Dự án gồm có 2 giai đoạn: giai đoạn 1 là đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và rủi ro trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, giai đoạn 2  dự án sẽ hỗ trợ thực hiện những lĩnh vực mà qua đánh giá thấy có những tính dễ bị tổn thương tại cộng đồng,

    Nhóm đánh giá gồm những cán bộ đã được tập huấn và từng thực hiện dánh giá tại nhiều nơi khác trong đó có cán bộ đánh giá của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Cần Thơ tham gia.(ảnh Nhóm đánh giá làm việc với Lãnh đạo xã Sơn Đông (TP Bến Tre)

1  2  3  4  5  6  7  8  9