Hội Chữ thập đỏ huyện Thạnh Phú tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2019 [21-10-2019]

       Ngày 18 tháng 10 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Thạnh Phú phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre và Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 4 năm 2019.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh cấp thuốc và tặng quà cho người cao tuổi Phường 1, Thành phố Bến Tre [04-10-2019]

       Ngày 29 tháng 9 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người cao tuổi Phường 1 do Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup và mạnh thường quân tài trợ.

Kết quả triển khai “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè năm 2019 của Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày Nam [12-09-2019]

       Trong dịp hè năm 2019, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Mỏ Cày Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre và Bệnh viện Truyền máu – Huyết học thành phố Cần Thơ tổ chức 8 điểm tiếp nhận máu.

Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày Nam tổ chức tiếp nhận máu tại 02 điểm xã An Định và xã Định Thủy [26-08-2019]

       Trong tháng 8 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre và Bệnh viện Truyền máu – Huyết học Cần Thơ tổ chức tiếp nhận máu tại 02 điểm xã An Định và xã Định Thủy.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh cấp thuốc và tặng quà cho người nghèo 02 xã Mỹ An và Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú [20-08-2019]

       Ngày 18 tháng 8 năm 2019, Câu lạc bộ Cựu thanh niên Hồng Thập Tự trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho 600 người nghèo 02 xã Mỹ An và Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú. Tổng kinh phí 120.000.000 đồng do Câu lạc bộ Cựu thanh niên Hồng Thập Tự tài trợ.

Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện tại Trung tâm y tế huyện Giồng Trôm [02-08-2019]

       Ngày 01 tháng 08 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre và Bệnh viện Truyền máu – Huyết học Cần Thơ tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện tại Trung tâm y tế huyện Giồng Trôm.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Bến Tre tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019 [24-07-2019]

       Ngày 12 tháng 07 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bến Tre phối hợp với Thành Đoàn thành phố và Liên Đoàn Lao Động thành phố Bến Tre tổ chức hiến máu tình nguyện tại Trung tâm văn hoá thành phố Bến Tre.

Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019 [24-07-2019]

        Ngày 23 tháng 07 năm 2019, Ban Chỉ đạo vận động “Hiến máu tình nguyện” huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre và Bệnh viện Truyền máu – Huyết học Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019 tại Hội trường UBND xã Phước Mỹ Trung.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre tổ chức khám bệnh cấp thuốc, tặng quà cho người dân nghèo tại xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú [23-07-2019]

       Ngày 21 tháng 07 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre phối hợp Hội Chữ thập đỏ Từ thiện Thiện Tâm quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh cấp thuốc, tặng quà cho người dân nghèo tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và phát quà cho người dân nghèo của 3 xã Hoà Lộc, xã Tân Thành Bình, xã Thành An huyện Mỏ Cày Bắc [23-07-2019]

       Ngày 20 tháng 07 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre vận động Đoàn y, bác sĩ tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh về khám bệnh, cấp thuốc và phát quà cho khoảng 200 hộ nghèo, hộ khó khăn và người dân của 3 xã Hoà Lộc, xã Tân Thành Bình, xã Thành An tại Trường Tiểu học xã Hòa Lộc.

Hội Chữ thập đỏ huyện Thạnh Phú tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2019 [22-07-2019]

       Ngày 17 tháng 07 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Thạnh Phú phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre và Bệnh viện Truyền máu – Huyết học Cần Thơ tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2019 tại Trung tâm y tế huyện Thạnh Phú.

Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày Nam tiếp tục thực hiện kế hoạch “Giọt máu hồng hè” 2019 [12-07-2019]

       Ngày 10 tháng 07 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre và Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Cần Thơ đến tiếp nhận máu tại Nhà văn hoá xã Cẩm Sơn.

Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm tổ chức hiến máu tại xã Tân Hào huyện Giồng Trôm [08-07-2019]

      Ngày 08 tháng 07 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học Cần Thơ tổ chức tiếp nhận máu ở Nhà văn hoá xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm.

Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành tổ chức hiến máu tại xã Phú Túc [04-07-2019]

       Ngày 03 tháng 07 năm 2019, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Châu Thành phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre, Bệnh viện Truyền máu – Huyêt học Cần Thơ tổ chức hiến máu tại Nhà văn hóa xã Phú Túc.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre tổ chức khám bệnh, cấp thuốc tặng quà cho người nghèo xã Tân Phong huyện Thạnh Phú [25-06-2019]

       Ngày 23 tháng 06 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre tổ chức khám bệnh, cấp thuốc tặng quà cho người nghèo xã Tân Phong huyện Thạnh Phú do Câu lạc bộ Cựu Thanh niên Hồng thập tự (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ. Tổng kinh phí 63.500.000 đồng.

1  23  4  5  6  7  8