Hội chữ Thập đỏ huyện Giồng Trôm tổ chức tiếp nhận hiến máu đợt 4 năm 2019 [25-10-2019]

       Ngày 25 tháng 10 năm 2019. Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre và Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp nhận máu đợt 4 năm 2019 tại Nhà văn hóa Thị trấn Giồng Trôm.


       Qua tuyên truyền vận động cán bộ, công viên chức lao động và bà con trong huyện. Kết quả tiếp nhận được 177 đơn vị máu. Trong đó có 64 đơn vị máu 350 ml và 113 đơn vị máu 250 ml.
                                                                                                                         Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm

Các tin khác: