Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Tri tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020 [19-05-2020]

       Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2020, Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Tri phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre và Trung tâm huyết học - truyền máu thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2020

       Qua vận động và tiếp nhận hiến máu tình nguyện đợt 2, với sự tham gia đông đảo của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong huyện. Kết quả đã tiếp nhận được 275 đơn vị máu (trong đó 04 đơn vị máu 450mililit, 100 đơn vị máu 350mililit, 171 đơn vị máu 250mililit).
      Đây là hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa và cao đẹp và cũng là nền tảng cho sự phát triển nguồn lực giá trị nhân đạo đến toàn thể nhân dân trong cả nước nói chung và huyện nhà nói riêng.
                                                                                                                                          Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Tri

Các tin khác: