Tin tức Tin hoạt động
Hội Chữ thập đỏ thành phố Bến Tre cấp vốn cho hộ nghèo làm kinh tế từ Dự án “Ngân hàng bò” 22/10/2020

Nhằm giúp kinh tế các hộ nghèo, hộ khó khăn, người khuyết tật cải thiện cuộc sống, giúp vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bến Tre phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nhơn Thạnh đã cấp vốn cho hộ ông Bùi Văn Quốc Em địa chỉ ấp 2B, xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre số tiền 10.000.000 đồng để buôn bán, từ nguồn vốn Dự án “Ngân hàng bò”. Hình thức trợ vốn không lãi và trong thời hạn 01 năm phải hoàn trả vốn để tiếp tục cấp cho hộ khác.

  • 29 Xem

        Tính từ thời điểm phát động Dự án đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bến Tre đã cấp bò, dê sinh sản cho 23 hộ và cấp vốn cho 08 hộ. Trợ giúp từ dự án “Ngân hàng bò” cho 31 hộ, tổng số tiền 365.000.000 đồng. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục vận động cán bộ, hội viên đóng góp quỹ để tiếp tục trợ giúp cho những hộ còn khó khăn cần trợ giúp.
                                                                                                                                             Chữ thập đỏ thành phố Bến Tre

các tin khác
Covid-19
Đại hội thi đua yêu nước