Tin tức Tin hoạt động
Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 01 năm 2020 23/12/2019

Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 01 năm 2020

  • 678 Xem

TT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

Số điện thoại người tổ chức

1

Thứ 6, 03/1/2020

Hội trường UBND xã An Định

100

BCĐ VĐHMTN huyện MCN

Danh: 0918102170

2

Thứ 3, 07/1/2020

Hội trường UBND xã Định Thuỷ

100

BCĐ VĐHMTN huyện MCN

Danh: 0918102170

3

Thứ 5, 09/1/2020

Nhà Văn hoá xã Phú Túc

120

BCĐ VĐHMTN huyện Châu Thành

Đăng: 0933648915

4

Thứ 6, 10/1/2020

Hội trường UBND xã Phước Mỹ Trung

300

BCĐ VĐHMTN huyện MCB

Hậu: 0939257016

5

CN,12/1/2020

Trung tâm văn hoá tỉnh

200

BCĐ VĐHMTN Thành phố Bến Tre (Thành đoàn + cty Việt Hồng)

Thắm: 0906788389

6

Thứ 4, 15/1/2020

Trung tâm y tế huyện Thạnh Phú

300

BCĐ VĐHMTN huyện Thạnh Phú

Liêm: 0985378105

các tin khác
Covid-19
Đại hội thi đua yêu nước