Tin tức Tin hoạt động
Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 10 năm 2020 22/09/2020

Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 10 năm 2020

  • 111 Xem

TT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

Số điện thoại người tổ chức

1

Thứ 5, 1/10/2020

Nhà văn hoá xã Phú Túc

100

BCĐ VĐHMTN huyện Châu Thành

Đăng: 0933648915

2

CN, 4/10/2020

Nhà điều hành khu công nghiệp Giao Long

200

BCĐ VĐHMTN tỉnh

Thắm: 0906788389

3

Thứ 2, 5/10/2020

Trạm y tế xã An Định

100

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

Danh: 0918102170

4

Thứ 7, 17/10/2020

Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh

200

BCĐ VĐHMTN tỉnh và thành Hội

Thắm: 0906788389

6

Thứ 2, 19/10/2020

Nhà thiếu nhi huyện Ba Tri

400

BCĐ VĐHMTN huyện Ba Tri

Hiếu: 0987557112

7

Thứ 5, 22/10/2020

Trung tâm văn hoá huyện Bình Đại

400

BCĐ VĐHMTN huyện Bình Đại

Chi: 0976110562

các tin khác
Covid-19
Đại hội thi đua yêu nước