Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre tổ chức họp sơ kết quý I [02-04-2019]

      Ngày 02 tháng 04 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre tổ chức họp sơ kết quý I năm 2019 tại trụ sở cơ quan, gồm lãnh đạo cơ quan tỉnh Hội, các Trưởng, phó Ban và đại diện 9 huyện – thành Hội.

      Ông Võ Văn Hoanh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chủ tọa cuộc họp thông qua Bảng đánh giá thi đua cấp xã của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Cuộc họp bắt đầu vào lúc 8giờ, đã thảo luận về các tiêu chí đánh giá trong các lĩnh vực Công tác xã hội Nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ, chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; hiến mô, tạng nhân đạo; công tác truyền thông và tình nguyện viên; công tác vận động nguồn lực; công tác xây dựng tổ chức; công tác chỉ đạo, tham mưu, phối hợp, hiệu quả hoạt động, kiểm tra, thi đua khen thưởng. Các đại biểu góp ý kiến nêu lên các mặt mà địa phương có thể đạt được và những vướng mắt khó thực hiện được, để cùng nhau thống nhất chung. Cuối cuộc họp, Ông Võ Văn Hoanh đã chốt lại về các chỉ tiêu đã đề ra. Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.
        Một số hình ảnh
     
Các tin khác: