Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Tri tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Tháng nhân đạo” tháng 05 năm 2019 [11-04-2019]

      Ngày 29 tháng 03 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Tri tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Tháng nhân đạo” tháng 05 năm 2019 và tổ chức sự kiện hưởng ứng ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4” và “Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6” năm 2019.

       Thành phần tham dự gồm có: Lãnh đạo huyện Hội và 24 đồng chí Chủ tịch Hội 24 xã, thị trấn. Với nội dung trong Kế hoạch hưởng ứng “Tháng nhân đạo” năm 2019, Kế hoạch tổ chức sự kiện hưởng ưng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4” và ngày “Thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6” năm 2019 với đề cương tuyên truyền “Tháng nhân đạo” năm 2019: “Kết nối, sẻ chia và lan toả” Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5/2019): “Lan toả yêu thương” và Bài tuyên truyền hiến máu nhân đạo.

Các tin khác: