Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 08 năm 2019 [29-07-2019]TT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

Số điện thoại người tổ chức

1

Thứ 5, 01/08/2019

Trung tâm y tế huyện Giồng Trôm

180

BCĐ VĐHMTN huyện Giồng Trôm

Do:0906750979

2

Thứ 7, 10/08/2019

Trung tâm văn hoá tỉnh

130

BCĐ VĐHMTN thành phố Bến Tre

Hạnh: 0918441278

3

Thứ 2, 12/08/2019

Hội trường Ủy ban thị trấn Châu Thành

150

BCĐ VĐHMTN huyện Châu Thành

Đăng: 0933648915

4

Thứ 7, 17/8/2019

Trung tâm văn hoá tỉnh

200

BCĐ VĐHMTN tỉnh

Thắm: 0906788389

5

Thứ 2, 19/08/2019

Trạm y tế xã An Định

120

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

Danh: 0918102170

6

Thứ 6, 23/08/2019

Hội trường UB xã Định Thuỷ

120

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

Danh: 0918102170

7

Thứ 4, 28/8/2019

Trung tâm văn hoá huyện Chợ Lách

180

BCĐ VĐHMTN huyện Chợ Lách

Hiếu: 0939142488

8

Thứ 5, 29/08/2019

Hội trường Công an tỉnh

130

Đoàn thanh niên Công an tỉnh

Thắm: 0906788389

Các tin khác: