Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 12 năm 2019 [03-12-2019]TT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

1

Thứ 3, 03/12/2019

Hội trường UBND xã Cẩm Sơn

150

BCĐ VĐHMTN huyện MCN

2

Thứ 6, 06/12/2019

Trung tâm văn hoá thể thao TP.Bến Tre

200

BCĐ VĐHMTN TPBT

3

Thứ 3, 10/12/2019

Nhà thiếu nhi huyện Ba Tri

400

BCĐ VĐHMTN huyện Ba Tri

4

Thứ 5, 12/12/2019

Trạm y tế xã Thành Thới A

150

BCĐ VĐHMTN huyện MCN

5

Thứ 6, 13/12/2019

Trung tâm văn hoá tỉnh

200

BCĐ VĐHMTN tỉnh

Các tin khác: