Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bưu điện tỉnh Bến Tre ký kết, đặt thùng Quỹ từ thiện tại Bưu điện tỉnh [21-05-2019]

       Ngày 21 tháng 05 năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre – Bưu điện tỉnh Bến Tre tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác nhân đạo và đặt thùng Quỹ từ thiện tại Bưu điện tỉnh Bến Tre. Đồng loạt các huyện cũng thực hiện đặt thùng Quỹ từ thiện tại các Bưu điện huyện.

       Đến dự buổi ký kết có Ông Võ Văn Hoanh - Hội chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre; Ông Trương Văn Sơn - Giám đốc Bưu điện tỉnh Bến Tre; cùng toàn thể cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các xã, phường TP.Bến Tre và nhân viên Bưu điện tỉnh.

         Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre – Bưu điện tỉnh Bến Tre ký kết kế hoạch Nhân đạo

Ông Võ Văn Hoanh - Hội chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre và Ông Trương Văn Sơn - Giám đốc Bưu điện
                                                       tỉnh Bến Tre đóng góp Quỹ từ thiện

    Cán bộ Hội Chữ thập đỏ và Nhân viên Bưu điện tỉnh hưởng ứng đóng góp Quỹ từ thiện

                    Hình lưu niệm Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre – Bưu điện tỉnh Bến Tre
              Hình ảnh các huyện thực hiện đặt thùng Quỹ từ thiện tại các Bưu điện huyện

Tại Bưu điện huyện Ba Tri, Trần Diễm Phiến - Uỷ viên thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện –
Nguyễn Thị Yến - Phó giám đốc bưu điện huyện khai trương đặt thùng Quỹ từ thiện

                           Thùng Quỹ từ thiện đặt tại Bưu điện huyện Giồng Trôm

                 Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mỏ Cày Nam –
                       Bà Bùi Thị Yến Giám đốc Bưu điện huyện ủng hộ góp Quỹ từ thiện
         Đây là hoạt động trợ giúp nhân đạo trong cộng đồng và trong cán bộ Hội chữ thập đỏ, nhân viên hệ thống Bưu điện các cấp tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của “Tháng nhân đạo”, đặt thùng Quỹ từ thiện.

Các tin khác: