Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 07 năm 2019 [17-06-2019] TT Thứ, ngày, tháng
 Địa điểm Số lượng dự kiến
 Đơn vị tổ chức  Số điện thoại người tổ chức
 Ghi chú
 1  Thứ 4, 3/7/2019  Nhà văn hoá xã Phú Túc  120  BCĐ VĐHMTN huyện Châu Thành  Đăng 0933648915  
 2  Thứ 6, 12/7/2019  Trung tâm văn hoá thành phố Bến Tre  150  BCĐ VĐHMTN Thành phố Bến Tre  Hạnh 0918441278  
 3  CN, 14/7/2019  Hội trường Công ty TNHH dừa Lương Qưới  150  BCĐ VĐHMTN tỉnh  Thắm 0906788389  
 4  Thứ 4, 17/7/2019  Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú  250  BCĐ VĐHMTN huyện Thạnh Phú  Liêm 0985378105  
 5  Thứ 3, 23/7/2019  Hội trường Ủy ban xã Phước Mỹ Trung, Mỏ Cày Bắc  250  BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Bắc  Hậu 0939257016  
 6  Thứ 5, 25/7/2019  Trạm y tế xã Cẩm Sơn  180  BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam  Danh 0918102170  
 7  CN, 28/7/2019  Hội trường Công ty TNHH dừa Lương Qưới  150  BCĐ VĐHMTN tỉnh  Thắm 0906788389  

Các tin khác: