Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 09 năm 2019 [20-08-2019]TT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

1

Thứ 5, 5/9/2019

Phòng khám khu vực Vĩnh Thành

130

BCĐ VĐHMTN huyện Chợ Lách

2

Thứ 3, 10/9/2019

Hội trường uỷ ban xã An Thạnh

120

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

3

Thứ 4, 11/9/2019

Nhà thiếu nhi huyện Ba Tri

380

BCĐ VĐHMTN huyện Ba Tri

4

Thứ 3, 17/9/2019

Hội trường uỷ ban xã Thành Thới A

120

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

Các tin khác: