Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 03 năm 2020 [20-02-2020]TT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

Số điện thoại người tổ chức

1

Thứ 3, 3/3/2020

Hội trường Công an tỉnh

180

BCĐ VĐHMTN tỉnh

Thắm: 0906788389

2

Thứ 2, 9/3/2020

Hội trường Ủy ban xã Phước Hiệp

100

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

Danh: 0918102170

3

Thứ 3, 17/3/2020

Nhà thiếu nhi huyện Ba Tri

300

BCĐ VĐHMTN huyện Ba Tri

Hiếu: 0987557112

4

Thứ 4, 18/3/2020

Trung tâm văn hoá tỉnh

200

BCĐ VĐHMTN tỉnh (Liên đoàn lao động tỉnh + Thành phố Bến Tre)

Thắm: 0906788389

Các tin khác: