Nghị quyết công tác Hội năm 2020 [11-02-2020]

Hướng dẫn thi đua năm 2019 [16-04-2019]

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả Công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới [07-01-2019]

Nghị quyết công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre năm 2019 [07-01-2019]

Kế hoạch tuyên truyền 68 năm ngày thành lập Hội [29-10-2014]

Kế hoạch Hội nghị điển hình tiên tiến [28-10-2014]

Định hướng công tác Hội năm 2015 [28-10-2014]

Bảng thi đua cấp xã năm 2014 [22-09-2014]

Bảng thi đua cấp huyện năm 2014 [22-09-2014]

Hướng dẫn đánh giá thi đua năm 2014 [22-09-2014]

Kế hoạch kiểm tra giao ước thi đua năm 2014 [22-09-2014]

Kế hoạch liên tịch giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Sở LĐTB&XH năm 2013 [03-05-2013]

Kế hoạch liên tịch giữa CTĐ với Sở LĐTB&XH năm 2013 [18-03-2013]

Bảng điểm thi đua năm 2013 [18-03-2013]

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2013 [18-03-2013]

Nghị quyết năm 2013 [18-03-2013]

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2012 [29-05-2012]

Quy chế Ban chấp hành [09-03-2012]

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc Ban chấp hành [07-03-2012]

Bảng điểm thi đua năm 2012 [07-03-2012]

Chương trinh 6 tháng đầu năm 2012 [07-03-2012]

Quy chế Ban kiểm tra [07-03-2012]

Quyết định ban hành Quy chế làm việc Ban kiểm tra [07-03-2012]

Nghị quyết năm 2012 [07-03-2012]

CV chỉ đạo Tay chân miệng [29-08-2011]