Tin tức Tin hoạt động
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027 09/06/2022

Chiều ngày 06 và sáng ngày 07 tháng 6 năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

  • 129 Xem

     Tham dự Đại hội có ông Vũ Thanh Lưu – Ủy viên Đảng đoàn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam Trung ương Hội; Đại diện lãnh đạo tỉnh ông Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; bà Nguyễn Thị Bé Mười – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và trên 200 đại biểu đại diện cho trên 24.353 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
    Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2022 – 2027, cùng thảo luận, đóng góp báo cáo kiểm tra của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 và báo cáo đóng góp văn kiện Đại hội cấp trên. Đại hội thống nhất 8 nhóm chỉ tiêu gồm: Tổ chức hội; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; hiến máu tình nguyện; sơ cấp cứu ban đầu; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; vận động nguồn lực và xây dựng quỹ hội; tuyên truyền giá trị nhân đạo; phát triển quan hệ đối tác trong công tác nhân đạo.


(Phát biểu chỉ đạo của Trung ương Hội - Ông Vũ Thanh Lưu)


      Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 29 vị, Ban Thường vụ 9 vị. Thường trực tỉnh Hội gồm 3 vị. Ủy ban Kiểm tra gồm 5 vị, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
     Ông Võ Văn Hoanh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội suy tôn bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh là Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.
      Nhằm tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua, tại Đại hội đã tặng 15 bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 tập thể và 09 cá nhân, ngoài ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng tặng 12 bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phối hợp thực hiện hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội. Tỉnh hội tặng 49 giấy khen cho các tập thể và cá nhân.


(Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh - ông Trần Ngọc Tam)


      Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam biểu dương những thành tích mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời ông ghi nhận sự hỗ trợ quý báu của Trung ương Hội, nhà tài trợ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp có những đóng góp to lớn, sự chia sẻ tất cả vì người nghèo và đối tượng dễ bị tổn thương và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Nhân dịp này, ông kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc và đề nghị nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần tập trung thực hiện một số việc như sau:


(Bà Nguyễn Thị Bé Mười khen thưởng các cá nhân)


       Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm, chỉ đạo tạo điều kiện cho Hội Chữ thập đỏ các cấp hoạt động theo tinh thần chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”;
        Các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tăng cường phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo các hoạt động nhân đạo công bằng, không chồng chéo, không trùng lặp và có ý nghĩa giáo dục cao;
        Các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo và về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo. Qua đó tạo sự đoàn kết, vận động, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức đa dạng, khả năng phù hợp;
        Phát huy vai trò cầu nối, điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện theo Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực đóng góp tự nguyện;


(Đoàn Chủ tịch Đại hội)


          Đổi mới hoạt động Hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững, đúng đối tượng theo đúng tinh thần cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" , không để ai bị bỏ lại phía sau để góp phần thực hiện hiệu quả đề án thí điểm về an sinh xã hội giai đoạn 2022 – 2025 của tỉnh;
          Hội Chữ thập đỏ các cấp cần nâng cao năng lực cán bộ, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn. Hội trong trường học và các tổ hội tôn giáo đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, có kế hoạch cụ thể về việc củng cố, phát triển Hội cơ sở trong tình hình mới, thường xuyên kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Hội cơ sở trong quá trình triển khai hoạt động; Quan tâm phát triển hội viên, nhất là lực lượng tình nguyện viên, Chữ thập đỏ, xây dựng lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo ở cộng đồng.
         Thay mặt Ban Chấp hành tỉnh Hội ông Võ Văn Hoanh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội, lãnh đạo tỉnh đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời giao nhiệm vụ cho Đại hội các cấp thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đồng thời xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Trung ương Hội, lãnh đạo tỉnh, Ban Chấp hành tỉnh Hội sẽ cụ thể hóa nội dung chỉ đạo vào Nghị quyết và sẽ triển khai thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2022-2027./.
                                                                                                                                          Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre

các tin khác