Tin tức Tin hoạt động
Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 5 năm 2022 09/05/2022

  • 212 Xem

STT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

1

Thứ 5, 12/5/2022

Trung tâm Văn hoá huyện Bình Đại

300

BCĐ VĐHMTN huyện Bình Đại

2

Thứ 4, 18/5/2022

Trung tâm Văn hoá huyện Giồng Trôm

200

BCĐ VĐHMTN huyện Giồng Trôm

3

Thứ 3, 24/5/2022

Nhà Văn hoá huyện Ba Tri

400

BCĐ VĐHMTN huyện Ba Tri

4

Thứ 5, 26/5/2022

Trung tâm Văn hoá điện ảnh tỉnh

200

BCĐ VĐHMTN thành phố Bến Tre

5

Thứ 3, 31/5/2022

Trạm y tế xã Tân Hào

100

BCĐ VĐHMTN huyện Giồng Trôm

các tin khác