Tin tức Tin hoạt động
Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 6 năm 2022 09/05/2022

  • 71 Xem

STT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

1

Thứ 6, 3/6/2022

Trạm y tế xã An Định

100

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

2

Thứ 6, 3/6/2022

Phòng khám đa khoa Vĩnh Thành

120

BCĐ VĐHMTN huyện Chợ Lách

3

Thứ 7, 4/6/2022

Ngân hàng nhà nước

250

BCĐ ngành Ngân hàng

4

Thứ 6, 10/6/2022

Nhà Văn hoá xã Phú Túc

100

BCĐ VĐHMTN huyện Châu Thành

5

Thứ 3, 14/6/2022

Hội trường Ủy ban nhân dân xã An Thạnh

120

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

6

Thứ 6, 24/6/2022

Phòng khám đa khoa Vĩnh Thành

120

BCĐ VĐHMTN huyện Chợ Lách

các tin khác
Covid-19
Phong trao tết
Mỗi tổ chức