VĂN BẢN CHI TIẾT
Kế hoạch tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ các cấp 09/11/2020

Kế hoạch tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ các cấp.pdf

các văn bản khác
Covid-19
Banner chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027
Phong trao tết
Mỗi tổ chức