VĂN BẢN CHI TIẾT
Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 05/08/2022

NGHI QUYET DAI HOI DAI BIEU HCTÐ TINH BENTRE LAN THU VII NHIEM KY 2022-2027389.pdf

NGHI QUYET DAI HOI DAI BIEU HCTÐ TINH BENTRE LAN THU VII NHIEM KY 2022-2027389.pdf

các văn bản khác
Covid-19
Banner chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027
Phong trao tết
Mỗi tổ chức