VĂN BẢN CHI TIẾT
Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 05/08/2022

QUYET DINH VE VIEC BAN HANH QUY CHE LAMVIEC CUA BAN KIEM TRA HOI CHU THAP DO TINH NHIEM KY 2022-2-27387.pdf

QUYET DINH VE VIEC BAN HANH QUY CHE LAMVIEC CUA BAN KIEM TRA HOI CHU THAP DO TINH NHIEM KY 2022-2-27387.pdf

các văn bản khác
Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam