VĂN BẢN CHI TIẾT
Về việc triển khai chính thức Tháng Nhân đạo tháng 5 hàng năm 09/11/2020

Về việc triển khai chính thức Tháng Nhân đạo tháng 5 hàng năm.pdf

các văn bản khác
Tháng Nhân đạo
Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (08/5)