Tin tức Tin hoạt động
Lịch hiến máu tình nguyện tháng 2 năm 2023 30/01/2023

  • 53 Xem

STT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

1

Thứ 2, 06/02/2023

Hội trường UBND xã Phước Mỹ Trung

250

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Bắc

2

Thứ 7, 11/02/2023

Nhà Văn hóa huyện Ba Tri

400

BCĐ VĐHMTN huyện Ba Tri

3

Thứ 6, 24/02/2023

Nhà Văn hóa Thị trấn Chợ Lách

250

BCĐ VĐHMTN huyện Chợ Lách

các tin khác