Tin tức Tin hoạt động
Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 10 năm 2021 27/09/2021

  • 131 Xem

TT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

1

Thứ 6, 1/10/2021

Hội trường Ủy ban nhân dân xã An Thạnh

80

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

2

Trung tâm y tế huyện Thạnh Phú

150

BCĐ VĐHMTN huyện Thạnh Phú

3

Thứ 2, 4/10/2021

Hội trường Trung tâm Văn hoá huyện Giồng Trôm

80

BCĐ VĐHMTN huyện Giồng Trôm

4

Thứ 7, 9/10/2021

Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Hào

80

BCĐ VĐHMTN huyện Giồng Trôm

5

Thứ 3, 12/10/2021

Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phước Mỹ Trung

150

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Bắc

6

Thứ 5, 14/10/2021

Trung tâm Văn hoá huyện Bình Đại

200

BCĐ VĐHMTN huyện Bình Đại

7

Thứ 6, 15/10/2021

Trung tâm Văn hoá huyện Châu Thành

150

BCĐ VĐHMTN huyện Châu Thành

8

Thứ 2, 18/10/2021

Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Lách

150

BCĐ VĐHMTN huyện Chợ Lách

các tin khác
Covid-19
Phong trao tết
Mỗi tổ chức