Tin tức Tin hoạt động
Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 12 năm 2022 21/11/2022

  • 112 Xem

STT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

1

Thứ 6, 09/12/2022

Nhà Văn hóa xã Định Thủy

150

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

2

Thứ 4, 14/12/2022

Hội trường UBND Thạnh Phú

300

BCĐ VĐHMTN huyện Thạnh Phú

3

Thứ 2, 19/12/2022

Trung tâm Văn hóa huyện Bình Đại

350

BCĐ VĐHMTN huyện Bình Đại

4

Thứ 3, 20/12/2022

Trung tâm Y tế huyện Giồng Trôm

350

BCĐ VĐHMTN huyện Giồng Trôm

các tin khác