Tin tức Tin hoạt động
Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 3 năm 2023 07/02/2023

  • 297 Xem

STT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

1

Thứ 4, 01/3/2023

Nhà Văn hoá xã Cẩm Sơn

150

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

2

Thứ 3, 21/3/2023

Trung tâm Văn hoá huyện Bình Đại

300

BCĐ VĐHMTN huyện Bình Đại

các tin khác