Tin tức Tin hoạt động
Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 09 năm 2020 09/09/2020

Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 09 năm 2020

  • 61 Xem


TT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

Số điện thoại người tổ chức

1

Thứ 3, 1/9/2020

Trung tâm văn hoá huyện Chợ Lách

250

BCĐ VĐHMTN huyện Chợ Lách

Hiếu: 0939142488

2

Thứ 5, 3/9/2020

Hội trường Ủy ban xã Phước Mỹ Trung

300

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Bắc

Hậu: 0939257016

3

Thứ 3, 8/9/2020

Hội trường Ủy ban Thị trấn Châu Thành

200

BCĐ VĐHMTN huyện Châu Thành

Đăng: 0933648915

4

Thứ 2, 14/9/2020

TTYT huyện Thạnh Phú

300

BCĐ VĐHMTN huyện Thạnh Phú

Liêm: 0985378105

5

Thứ 3, 15/9/2020

Nhà thiếu nhi huyện Ba Tri

400

BCĐ VĐHMTN huyện Ba Tri

Hiếu: 0987557112

6

Thứ 3, 22/9/2020

TTYT huyện Giồng Trôm

300

BCĐ VĐHMTN huyện Giồng Trôm

Do: 0906750979

7

Thứ 4, 23/9/2020

Phòng khám đa khoa Vĩnh Thành

120

BCĐ VĐHMTN huyện Chợ Lách

Hiếu: 0939142488

các tin khác
Covid-19
Đại hội thi đua yêu nước