Tin tức Tin hoạt động
Lịch tiếp nhận hiến máu tình nguyện tháng 11 năm 2021 03/11/2021

  • 52 Xem

STT

Thứ, ngày, tháng

Địa điểm

Số lượng dự kiến

Đơn vị tổ chức

1

Thứ 7, 13/11/2021

Trung tâm Văn hoá tỉnh

200

BCĐ VĐHMTN thành phố

2

Thứ 7, 20/11/2021

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

200

BCĐ VĐHMTN ngành Ngân hàng

3

Thứ 2, 22/11/2021

Nhà Văn hoá xã Định Thủy

120

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

4

Thứ 3, 23/11/2021

Trạm y tế xã Thành Thới A

120

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

5

Thứ 5, 25/11/2021

Hội trường Ủy ban nhân xã Cẩm Sơn

120

BCĐ VĐHMTN huyện Mỏ Cày Nam

các tin khác
Covid-19
Phong trao tết
Mỗi tổ chức